KARTA PRODUKTU

Stwórz swoje zamówienie

Grill menu

OPIS PRODUKTU

Koszt przy 20 osobach wraz z grillem, węglem, rozpałką, obsługą do 6 h

1670 zł brutto